vision

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Bellahøj Skytteforening indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling

Mandag d. 20. Juni 2016 kl. 19.00 i Krudthuset, Kalvebod, Selinevej 5

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
3. Kontigent stigning.
4. Nyt medlem til bestyrelsen.

 

< Tilbage til nyhedsoversigt

bestyrelsens kommentarer

Punkt 2. Med denne indkaldelse følger det reviderede regnskab fra 2015 samt budget for 2016

Punkt 3. Bestyrelsen anbefaler at kontigentet stiger med 150 kr. for medlemmer, samt at familie medlemskaber stiger med 300 kr. Grunden til dette er et krav fra Københavns kommune, som betyder at vi skal betale 75 kr for alle som træner i DGI, samtidige vi også skal betale 75 kr hvis man deltager i konkurrence.

4. Frode ønsker efter mange år desværre at udtræde af Bellahøjs bestyrelse, Bestyrelsen anbefaler at Michael Bergenstoff bliver valgt ind som Frode’s afløser.

På bestyrelsens vegne
Dennis

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Bank reg: 1551 konto: 8049041 - Copyright © 2014 - Bellahøj Skytteforening